Utrustning och inredning

Ett sjukhus kräver väl fungerande tekniska lösningar i form av medicinteknisk utrustning samt informations- och kommunikationsteknik (IKT).För att skapa ett funktionellt och välkomnande sjukhus behövs även lös inredning i form av möbler, textilier och miljöbelysning.

Utrustning och funktioner ska verka i ett nära samspel med sjukvårdspersonal och patienter och även möta forskningens behov. Självklart ska den utrustning som installeras vara robust, tillgänglig och tillförlitlig men utöver detta är ambitionen att - där så är lämpligt - ligga i teknikutvecklingens framkant. Nyckelord är flexibilitet och mobilitet.

Inredningen ska bidra till att skapa en inomhusmiljö som är trivsam och funktionell för både personal och patienter. När inredningskonceptet tas fram läggs stor vikt vid hygienkrav, tillgänglighet och funktion. Projektets högt uppsatta miljökrav är också en viktig utgångspunkt.

Sjukhusets medicintekniska utrustning, IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt inredning ingår inte i OPS-avtalet (Offentlig Privat Samverkan) för utformning, byggnation, finansiering och drift av det nya sjukhuset utan upphandlas separat. Här nedan hittar du information om dessa upphandlingsprojekt.

- Medicinteknisk Utrustning (MTU)

- IKT-försörjning

- Inredning

>