Hagastaden och Life Science

Stockholmsregionen ska vara ett världsledande life science-område (bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik) år 2025. Denna gemensamma vision som finns formulerad i ”Vision 2025 – Vetenskapsstaden” som presenterats av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Stockholm stad och Solna stad, Stockholms läns landsting m fl. Visionen är att skapa ett skandinaviskt centrum och en katalysator inom life sciences, en plats där näringsliv, akademi och klinisk forskning, sjuk- och hälsovård kan mötas och samverka.

"Vi bygger en vetenskapsstad i världsklass med fokus på hälsa där arbetsplatser, forskning och bostäder möter kultur och rekreation"
Hagastaden-projekten

 

Hagastaden - enligt vision 2025

Hagastaden är ett nytt område som byggs över gränsen mellan Stockholm och Solna. Här bedrivs idag världsledande utbildning och forskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Under de kommande 15 åren utformar flera aktörer världens främsta område för life science under det gemensamma varumärket Stockholm Life. Hagastaden ska bli ett attraktivt område där människor i alla åldrar bor, arbetar och studerar.

När området är färdigbyggt 2025, kommer det att omfatta 5 000 nya bostäder och ca 50 000 arbetsplatser (inklusive området mellan Norra Stationsgatan och Vanadisvägen). Här skapas också ett affärscentrum, ett nytt universitetssjukhus, grönområden och plats för kulturupplevelser.

Totalt investeras ca 65 miljarder kronor i Hagastaden för att skapa en vetenskapsstad i världsklass, där sjukvård, forskning och innovationer utvecklas i nära samspel.

Initiativtagare till utvecklingen av Hagastaden är: Stockholms stad, Solna stad, Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet, Akademiska Hus, Locum, Trafikverket, Stockholm Science City Foundation och ett antal privata bostadsbyggherrar.

Läs mer på Hagastadens hemsida   

Mer information om life sciences-området finns hos Stockholm Life

>