Mer om det nya sjukhuset

Det viktigaste ledordet för Nya Karolinska Solna-projektet är "patienten alltid först". Det innebär att all planering av sjukhuset sker utifrån vad som är bäst för patienten.

Enkelrum i nya byggnaden

Alla vårdrum för inneliggande patienter är enbäddsrum med egen dusch/toalett. Här finns också plats för en anhörig att vila och övernatta. Foto: Kristoffer Marchi, Skanska.

Mänskliga och patientsäkra miljöer
Samtliga patientrum är harmoniskt utformade enkelrum med egen toalett och dusch. Här finns också plats för en anhörig att vila och övernatta, vilket ger en ökad trygghet för patienten.

Vårdteam kan arbeta direkt hos patienten och antalet sängtransporter kan minskas. Enkelrum med egen toalett minskar risken för smittspridning. Ytterligare säkerhet och integritet ges av att sjukhuset är åtskilt i publika och professionella zoner.

Närhet mellan verksamheter
Det nybyggda sjukhuset blir avsevärt mer koncentrerat än dagens Karolinska, vars många byggnader och verksamheter är utspridda över ett ganska stort område. Det blir nära samband mellan mottagningsenheter, vårdenheter, bild/funktion, laboratorier, operationsenheter mm. Nära samband och effektiva transportsystem och logistik skapas också mellan vård- och forskningslokaler, både inom det nya sjukhuset och i direkt anslutning till Karolinska Institutet.

Gemensamt resursutnyttjande
Nya Karolinska Solna-projektet skapar goda förutsättningar för snabb kunskapsöverföring mellan grundforskning, klinisk forskning och specialiserad vård, sk translationell forskning. De allt viktigare sambanden däremellan kräver en koncentration av resurser och kompetens. En stor del av utrustning och multidisciplinär kompetens måste kunna samutnyttjas mer effektivt.

>