Kulvert och bro till Karolinska Institutet

I november 2017 startade arbeten för den nya gång- och cykelbron över Solnavägen.  Bygggnationen av en kulvert, mellan Karolinska Institutets byggnad Biomedicum och forskningsbyggnaden som byggts inom ramen för NKS-projektet, avslutades i december 2017. Bron och kulverten byggs av Akademiska Hus AB, i samarbete med Stockholms läns landsting och hyresgästen Karolinska Institutet.

Kulvert över Solnavägen

I december 2017 avslutades arbetena.

Bro över Solnavägen

Under januari pågår  betongtarbeten.

Prenumerera på informationsbrev

Vid varje månadsslut skickar Akademiska hus ett informationsbrev med där de berättar om nästkommande månads arbeten i projekten på Karolinska Institutets Campus Solna. Det innehåller även information om kulverten. För att prenumerera, kontakta: Torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se

>