Kulvert och bro till Karolinska Institutet

I november 2017 startade arbeten för den nya gång- och cykelbron över Solnavägen.  Bygggnationen av en kulvert, mellan Karolinska Institutets byggnad Biomedicum och forskningsbyggnaden som byggts inom ramen för NKS-projektet, avslutades i december 2017. Gång- och cykelbron,  kulverten och en skyway  byggs av Akademiska Hus AB, i samarbete med Stockholms läns landsting och hyresgästen Karolinska Institutet.

Skyway över Solnavägen

Arbeten med att färdiställa den inglasade gångbon (en så kallad skyway) mellan KI:s byggnad Biomedicum och Karolinska Universitetssjukhusets forskiningsbyggnad Bioclinicum pågår.

Bro över Solnavägen

I maj 2018 pågår markarbeten vid pelare på Solnavägen samt markarbeten utanför Aula Medica vid brons landfäste.

Kulvert under Solnavägen

I december 2017 avslutades arbetena.

 

Prenumerera på informationsbrev

 

Vid varje månadsslut skickar Akademiska hus ett informationsbrev med där de berättar om nästkommande månads arbeten i projekten på Karolinska Institutets Campus Solna. Det innehåller även information om kulverten. För att prenumerera, kontakta: Torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se

>