Karta och kontakt

Byggnationen av det nya universitetssjukhuset startade sommaren 2010 och genomförs i etapper. Arbetet leds och genomförs av Skanska. Under länken Bygginformation till höger hittar du den senaste informationen om hur bygget påverkar omgivande verksamheter och boende i form av exempelvis störningar.

Orienteringskarta NKS - Karolinska Universitetssjukhuset  

Karta över sjukhusområdet


Kontakt
Vid frågor om parkeringar vänligen kontakta Q-park,
telefon 0771-96 90 00.

Vid frågor om Locum-arbeten och parkeringar, vänligen kontakta Annelii Dolk på Locum, parkering.solna@locum.se, telefon 08-123 174 12.

Vid frågor kring störningar från Akademiska Hus byggnationer på Karolinska Institutet, kontakta Torbjörn Albrechtsson, torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se, 0734-36 37 27.

>