Planering och genomförande av byggnation

Nya Karolinska Solna-projektet är ett omfattande byggprojekt som startade sommaren 2010 och pågick till december 2017. Den nya sjukhusanläggningen omfattar cirka 330 000 kvadratmeter (bruttototalarea, BTA). Det motsvarar ungefär lika stor yta som 24 Hötorgsskrapor.

Detaljplanen för området beslutades av Solna kommunfullmäktige 2009. Stockholms läns landstingsfullmäktige fattade ett tilldelningsbeslut den 8 juni 2010 i upphandlingen av projektbolag för Nya Karolinska Solna-projektet. S

LL och projektbolaget Swedish Hospital Partners AB tecknade avtal den 30 juni 2010. Byggproduktionen som leddes av Skanska startade direkt efter detta.  

Nedan visas tidplanen för färdigställande av de olika byggnaderna inom sjukhusanläggningen.

TIDPLAN FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE AV SJUKHUSET

Byggnad
Klart

1. Parkeringshus

December 2012

2. Teknikbyggnad

Maj 2014

3. Sjukhus del 1 Start av verksamhet 2016

4. Parkeringsgarage

Juli 2016

5. Forskningsbyggnad

September 2017
6. Sjukhus del 2

Oktober 2017

7. Behandlingsbyggnad

December 2017


Illustration: White Tengbom Team

>