Organisationen kring projektet Nya Karolinska Solna

Sedan januari 2012 är ansvaret för projektet Nya Karolinska Solna uppdelat mellan Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och Karolinska Universitetssjukhuset.

Inom LSF är enheten NKS Bygg landstingets beställare för både sjukhusbyggnationen och det 30-åriga projektavtalet som gäller drift och servicetjänster för sjukhus-anläggningen. Projektavtalet är ett s.k. OPS-avtal (Offentlig Privat Samverkan) mellan SLL och projektbolaget Swedish Hospital Partners.
 
Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för att utforma kraven gällande den medicintekniska utrustning (MTU) samt den informations- och kommunikationsteknik (IKT) som NKS ska förses med. Landstingsstyrelsens förvaltning å sin sida ansvarar för att upphandla den tekniska utrustningen samt den övriga inredningen till sjukhuset.
 
Ansvaret för att planera vårdverksamheten och organisationen inför driftsättningen av NKS ligger hos Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinskas programkontor arbetar nu tillsammans med Stockholms läns landstings programkontor för Framtidsplanen, med den övergripande verksamhetsplaneringen för NKS.

>