OPS-upphandlingen

Nya Karolinska Solna handlas upp enligt en sk OPS-lösning, Offentlig Privat Samverkan, enligt Landstingsfullmäktiges beslut den 10 juni 2008. Syftet med detta upphandlingsförfarande är främst att minimera riskerna för tidsförskjutningar och kostnadsökningar samt att föra över riskerna till utföraren av projektet, dvs OPS-bolaget.

Upphandlingen har varit en sk förhandlad upphandling, vilket innebär att hela upphandlingstiden präglats av sekretess. Först i samband med tilldelningsbeslut har sekretessen hävts.

Upphandlingsprocessen inleddes med ett informationsmöte den 3 oktober 2008 på Arlanda i Stockholm, vilket också var starten på fasen för prekvalificering för upphandlingen. Strax före jul 2008 beslutade FoUU-utskottet vilka anbudsgivare som skulle få gå vidare och lämna anbud. Anbudsfasen startade i samband med att förfrågningsunderlaget skickades ut den 31 mars 2009. Under perioden oktober 2009 - april 2010 pågick utvärdering och förhandling av anbud.

Tilldelningsbeslutet i OPS-upphandlingen fattades först den 4 maj 2010 (majoritetsbeslut) och därefter den 8 juni (alla partier), efter en ny politisk uppgörelse, av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Enligt beslutet blev det ett konsortium bestående av svenska Skanska och brittiska Innisfree som uppför det nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna (NKS). Samarbetspartner för servicetjänster är Coor Service Management. Byggnaden utformas av White Tengbom Arkitekter och är en utveckling av den grunddesign, som formgavs av White arkitekter, kallad Forum Karolinska.

Den 20 maj 2010 presenterade NKS-förvaltningen en första rapport, NKS-rapport 1, i syfte att göra en beskrivning av den OPS-process som då just genomförts.

OPS-avtalet undertecknandes (financial close) i slutet av juni 2010.

Landstingsfullmäktiges beslut 2010-06-08, landstingsstyrelsens förslag till OPS-avtal och tjänsteskrivelse.

>