Nya tider kräver ny sjukvård

Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i en stadig takt och antalet äldre blir allt fler. Detta ställer stora krav på vården. För att möta det växande vårdbehovet genomförs nu Framtidsplanen, en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet. En satsning som ska leda till mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt i vården och där Nya Karolinska Solna har en central roll.

En betydande del handlar om att rusta upp och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård. Det nybyggda universitetssjukhuset kommer att ansvara för högspecialiserad vård d.v.s. vård av de svårast sjuka och skadade i länet. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för att tydligare finnas till för de invånare som verkligen behöver akut vård. Medan övriga sjukhus och närakuter får ökade möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård. En särskild satsning görs på att bygga ut den geriatriska vården d.v.s. vård av äldres sjukdomar.

Nya arbetssätt


I satsningarna ingår också att olika vårdgivare i högre utsträckning ska samarbeta i nätverk runt patientens hälsa och medicinska behov. En samverkan kring gemensamma hälso- och vårdinsatser som ska förenkla invånarnas kontakter med vården. Husläkarmottagningarna får en tydligare roll som nav i nätverkssjukvården och som stöd i patientens kontakter med vården.

Fler e-hälsotjänster


Utveckling av fler e-hälsotjänster kommer att göra det enklare för invånarna att hitta rätt i vården och att bli delaktiga i sin egen vård. På 1177 Vårdguiden kommer det exempelvis att finnas fler möjligheter att logga in för att ta del av personliga hälsodata, till egenvård, tester och andra åtgärder som i dag kräver fysiska besök i eller kontakt med vården. Även för vårdgivarna görs flera satsningar på e-hälsotjänster, bland annat för att underlätta samarbetet i vårdnätverk.

Forskning i vården


Forskningen ska ske närmare den dagliga vårdverksamheten. Detta för att snabbare kunna omvandla forskningsresultat till att diagnos och behandling. Genom att bygga kunskap och dela information om forskningsresultat snabbare i hela vårdsystemet ökar också möjligheten till forskningsgenombrott.
Läs mer på: sll.se/framtidsplanen

>