Formgivningstävling referenssjukhus

Uppdraget att genomföra en formgivningstävling av ett referenssjukhus för Nya Karolinska Solna (NKS), gavs av Landstingsfullmäktige den 10 maj 2005 till Landstingsstyrelsen med utgångspunkt i den så kallade 3S-utredningen. Beslutet innebar bland annat att koncentrera den högspecialiserade sjukvården till Karolinska Universitetssjukhuset.

Formgivningstävlingen av referenssjukhus NKS hade två syften, dels att ta fram ett högkvalitativt förslag som grund för förverkligande av det nya universitetssjukhuset dels att upphandla konsulttjänster för det fortsatta uppdraget. Tävlingen var inte en traditionell arkitekttävling med krav på detaljerad redovisning. Den ville, genom att väcka ett antal frågor, uppmuntra till ett visionärt tänkande och okonventionella idéer.

Huvuduppgiften i formgivningstävlingen var:

  • att redovisa ett övergripande koncept för NKS-anläggningens identitet och bebyggelsens organisation i samspel med omgivningen
  • att utifrån ett antal frågeställningar illustrera hur området, byggnaderna och lokalerna över tiden kan disponeras för vård, forskning och utbildning
  • att gestalta den yttre och inre miljön utifrån högt ställda etiska och estetiska krav
>