Anpassa sidan

Ändringarna gäller för alla sidor på webbplatsen. För att ändringarna ska gälla måste din webbläsare stödja cookies. För att ändra storleken på typsnittet gör du på följande vis, beroende på vilken webbläsare du har:

Explorer 6:  Öppna menyn "Visa > Textstorlek" och välj en storlek
Explorer 7: Välj "Sida > Textstorlek" i verktygsraden och välj en storlek
Firefox: Öppna menyn "Visa > Textstorlek" och välj "Större" eller "Mindre":
Safari: Öppna menyn "Innehåll" och välj "Öka textstorleken" eller "Minska textstorleken"

>