Foto: Olof Holdar

Foto: Olof Holdar

Välkommen till typrummen - se färdiga rum!

Nu är det möjligt att titta in i typrummen som finns i anslutning till NKS Showroom. Typrummen är kopior (i skala 1:1) av några olika rum som finns i det nybyggda universitetssjukhuset.

De rum som visas är:

- Operationssal – anpassade för att ge snabb och effektiv vård till de svårast sjuka och skadade.
- Mottagningsrum – med plats för att handleda och undervisa.
- Intensivvårdsrum – med förutsättningar för patientnära högspecialiserad vård.
- Vårdrum och hygienrum – enkelrum med egen toalett och dusch.

Typrummen har byggts inom ramen för OPS-avtalet. Under byggnationen av det nya sjukhuset har rummen använts för att prova olika material och ytskikt. Även den kliniska designen har testats här. Viss utrustning har också provats i rummen innan den köps in.

Typrummen har samma öppettider som NKS Showroom.  Läs mer om NKS Showroom och öppettider här.

>