Foto: Kristoffer Marchi

Foto: Kristoffer Marchi

Specialskåp höjer patientsäkerheten

En vårdenhetschef kom på idén – nu är de platsbyggda genomräckningsskåpen på plats. Mindre spring och smittorisk i intensivvårdsrummen är viktiga vinster med den smidiga lösningen.

Lite av trolleritrick är det att fylla på förrådet med förbrukningsmaterial i korridoren och se det öppnas i 90 graders vinkel i intensivvårdsrummen i den nya byggnaden

– Att förråden kan fyllas på utan att personalen behöver gå in i rum där patienter vistas är en lösning som bidrar till bättre hygien och ökad patientsäkerhet, säger Liz Rauhofer, vårdenhetschef för området Hjärta lungor som ingår i funktionen Perioperativ medicin och intensivvård, PMI. Här opererar man bland annat alla hjärtpatienter i Stockholm.

– På intensivvårdsavdelningar vårdar vi patienter på liv och död, de måste ha avskildhet och integritetsskydd. Eftersom genomräckningsskåpen minskar springet och smittorisken har de varit en viktig fråga i utformningen av rummen, säger Liz Rauhofer.

Principen för genomräckningsskåp är att de som fyller på inte behöver gå in på salarna. I vanliga genomräckningsskåp fyller man på från ena sidan öppningar mittemot varan, alltså i 180 grader men väggutrymmet i de nya IVA-rummen räckte inte till för den typen av skåp. Liz Rauhofer ritade och funderade och kom på en idé.

– Våra skåp öppnar man från kortsidan i 90 graders vinkel så det blev en praktisk lösning.

 Tillsammans med arkitekter från White Tengbom Team, WTT, utarbetade sedan personal vid NKS Bygg specialskåpen som byggdes på plats.

Skåpen på intensivvårdsavdelningar och operation används av sjukvårdspersonal men kan fyllas på av servicepersonal eftersom man inte behöver gå in på salarna. Genomräckningsskåp finns även mellan hygienrum och korridor. Det gör att tvätt och sopsäckar kan hämtas utan att behöva dras igenom vårdrummet.

>