Foto: Fredrik Sweger

Foto: Fredrik Sweger

Sista byggnaden i Nya Karolinska Solna-projektet klar

Nu är behandlingsbyggnaden färdigbyggd, tre månader före utsatt tidplan, och därmed är hela byggprojektet Nya Karolinska Solna i mål. I byggnaden kommer Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva cancervård.

Vissa behandlingar kräver tung medicinteknisk utrustning och det ställer i sin tur stora krav på byggnadens konstruktion och material. Därför har det byggts en separat behandlingsbyggnad precis norr om sjukhusets huvudbyggnad. Här ryms bland annat åtta strålningsbunkrar, datortomograf och magnetkamera.

Sjukhuset börjar nu att förbereda inflyttningen och det första steget är, precis som med de byggnader som färdigställts tidigare, att fylla huset med möbler och utrustning. De första patienterna kommer tas emot i behandlingsbyggnaden under våren 2018.

Byggnaden innehåller 79 vårdrum (enkelrum) och fem av dessa är strålskyddade med möjlighet att ge invärtes strålbehandling så som brachyterapi. Byggnaden har två entréer: en huvudentré från söder, Akademiska stråket 13, som leder till dagvårdsenheten, mottagningar, provtagningscentral och ett café samt en separat entré från Anna Steckséns gata 41 som leder direkt till strålbehandlingsavdelningen. Både personal och patienter kan också lätt ta sig vidare till huvudbyggnaden via två inglasade gångbroar. Längst upp i tiovåningsbyggnaden finns ett rum avsett för fysisk aktivitet för inneliggande patienter.

 

>