Nu byggs en kulvert under Solnavägen

I februari startade byggnationen av en kulvert under Solnavägen. Kulverten blir en länk mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den kopplar samman KI:s byggnad Biomedicum med forskningsbyggnaden som byggs inom Nya Karolinska Solna-projektet. I början av 2018 beräknas kulverten vara färdig.

Kulverten byggs av Akademiska Hus AB, i samarbete med Stockholms läns landsting och hyresgästen Karolinska Institutet.

Här publiceras löpande bygginformation

>