Lösning för upphandling av strålbehandlingsutrustning

Landstingsstyrelsen har idag beslutat om att anta en avsiktsförklaring för hur Stockholms läns landsting ska fortsätta att samarbeta med Elekta för intern strålbehandling och gå vidare med upphandling för extern strålbehandlingsutrustning för NKS-projeket.

Avsiktsförklaringen innebär att lösningen för intern strålbehandling (där strålkällan placeras i kroppen invid det organ som ska behandlas) vid NKS levereras i enlighet med ingånget avtal med Elekta.

Landstinget och Elekta kommer fortsätta samarbetet med leveransen av extern strålbehandlingsutrustning till Södersjukhuset. En ny upphandling av extern strålbehandlingsutrustning till NKS-projektet kommer att genomföras.

- Landstingsstyrelsen har beslutat att godkänna en avsiktsförklaring och att ge landstingsdirektören i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen med Elekta för att säkerställa att strålbehandlingsutrustningen för NKS levereras i enlighet med kraven i upphandlingen i tid för driftsättningen av sjukhuset. Avsiktsförklaringen medför att en ny upphandling av den externa strålningsutrustningen ska göras för NKS. Vi är glada att vi kommit överens med Elekta vilket säkrar en fortsatt hög kvalitet i strålbehandlingsverksamheten i landstinget, säger Anne Rundquist chefsjurist vid Stockholms läns landsting.

Fakta om strålbehandling

Det finns två huvudtyper av strålbehandling: extern och intern. Vid extern strålbehandling befinner sig strålkällan utanför patientens kropp. Den vanligaste typen av extern strålbehandling utförs med hjälp av så kallade linjäracceleratorer, som producerar foton- och elektronstrålning. Vid intern strålbehandling, så kallad brachyterapi, placeras radioaktiva preparat inuti eller i direkt kontakt med det organ som skall behandlas.

>