Foto: Kristoffer Marchi

Foto: Kristoffer Marchi

Förbättrad miljö för provtagning efter flytt

Provtagningscentralens flytt till den nya sjukhusbyggnaden blir ett lyft för både patienter och personal. Det berättar enhetschefen Marmar Moayedfar, som redan genomfört flytten av Barnprovtagningen.

Provtagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset har stor genomströmning av patienter. Många kommer från mottagningar som hör till sjukhuset, men hit kommer även patienter från andra vårdgivare i hela landet.

– Vi tar prover på i genomsnitt 200 patienter om dagen bara på provtagningscentralen i Solna. På hela enheten har vi 500 – 600 patienter om dagen. Då ingår även provtagningen vid Serafen, S:t Eriks Ögonsjukhus och Solna vårdcentral, säger Marmar Moayedfar, enhetschef.

Förutom att ta blodprov gör provtagningscentralen vid Karolinska Universitetssjukhuset också funktionstester som till exempel glukosbelastning, laktosbelastning och test av njurfunktion.

Bättre väntrum och personalrum
När provtagningscentralen flyttar 900 meter till den nya sjukhusbyggnaden, kommer patienter och närstående till en helt annan miljö än idag. Provtagningscentralen kommer ligga i gatuplan, i nära anslutning till huvudentrén, och får ett väntrum i en avskild miljö.

– Jag ser verkligen fram emot att vi får ett väntrum för våra patienter. Idag får de sitta i ett allmänt utrymme, säger Marmar Moayedfar. 

Provtagningscentralen flyttar till den nya sjukhusbyggnaden 2018. Samma år flyttar Radiumhemmets provtagning till den nya behandlingsbyggnaden. Barnprovtagningen har redan flyttat in i den nya byggnaden.

Enheten som Marmar Moayedfar ansvarar för har 30 medarbetare av olika professioner: undersköterskor, biomedicinska analytiker, laboratorietekniker och en sjuksköterska.

Även det nya personalrummet, som har fönster mot Solnavägen, är en stor förbättring:

– Vi får ett otroligt fint personalrum som är ljust och trivsamt. Idag ligger personalrummet i kulverten. 

Nära patienterna
När provtagningscentralen och Radiumhemmets provtagning flyttar är personalen väl förberedd.

– Vid flytten av Barnprovtagningen var det nytt för alla och de lösningar som vi kom fram till då kommer vi att ha stor nytta av nu. Vi är väldigt beroende av att datasystemet fungerar och det gjorde det från dag ett. Rörposten som också är viktig för oss är nu sammankopplad med gamla huset och det underlättar vårt arbete.

När provtagningen flyttar behåller sjukhuset principen att den ska finnas nära patienterna. Det är inte minst viktigt när Radiumhemmets provtagning flyttar in i behandlingsbyggnaden.

– På Radiumhemmets provtagning tar vi emot cancerpatienter och vi måste finnas där de behandlas eftersom de är infektionskänsliga, säger Marmar Moayedfar.

>