Konsten på NKS

På bloggen "Konsten på Nya Karolinska Solna" kan du följa arbetet med den konstnärliga utsmyckning till de nya sjukhusbyggnaderna ur olika perspektiv. Det hittills största enskilda konstprojektet i offentlig miljö i Sverige.

Nya Karolinska Solna ska präglas av en patientcentrerad vård där människan sätts i centrum. Olika miljöer i och omkring sjukhuset berikas med konst i form av till exempel måleri, skulptur, rörlig bild och ljuskonstverk. Den första delen av NKS invigs hösten 2016.

- Tanken är att de konstnärliga gestaltningarna ska bidra till humanistiska perspektiv i den kliniska sjukhusmiljön. Konsten säger något om hur det är att vara människa och påminner oss om att personer som söker vård inte kan reduceras till att vara enbart patienter, säger Elisabeth Wengström, chef på Kulturförvaltningens konstenhet.

På bloggen samlas olika röster som skildrar Kulturförvaltningen Stockholms läns landstings arbete med att ta fram de konstnärliga gestaltningarna. Läs om arkitekter, konstnärer, vårdpersonal, projektledare med flera.

- Vår förhoppning är att bloggen ska ge inspirerande glimtar av det som snart ska realiseras på plats inför sjukhusets invigning, säger Elisabeth Wengström.

Missa inte att ta del av kulturförvaltningens konstprojekt på NKS – följ bloggen konstennyakarolinskasolna.

>