Foto: Kristoffer Marchi

Foto: Kristoffer Marchi

”Hemlagat” när nya köket öppnar 2018

Nästa år får patienter som vårdas på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna sina måltider från ett helt nytt kök. Tillagningsköket i den nya sjukhusbyggnaden ska tillfredsställa både kulinariska och medicinska behov.

– Patientmaten är en viktig del av både behandling, omvårdnad och patientsäkerhet, säger Ann Ödlund Olin, vårdutvecklingsledare vid Kvalitet och patientsäkerhet på sjukhuset.

Den nya sjukhusbyggnaden skulle från början bara ha ett mottagningskök, en mellanstation där man tar emot färdiga måltider från externa måltidsproducenter.

– Men många professioner och politiker reagerade mot detta och arbetade för att vi skulle få tillagningskök. Det blev så och det är vi otroligt glada för. Maten är ju en viktig del av både behandlingen, omvårdnaden och patientsäkerheten, säger Ann Ödlund Olin, vårdutvecklingsledare och medicine doktor i nutrition. 

Planen är att köket ska driftsättas någon gång under första halvåret 2018. Det kommer att ligga i närheten av huvudentrén, bakom de kommersiella restaurangerna som är öppna för patienter, besökare och personal.

Undernärda vid inskrivning

Idag finns stark evidens för vikten av att patienterna får tillräckligt med näring. Det är grundläggande för att patienten ska orka med sin behandling men också för välbefinnandet. Många patienter har svårt att få i sig tillräckligt med näring medan de ligger inne på sjukhus. Följden kan bli förlängda vårdtider och komplikationer, som till exempel infektioner. Det innebär både ett lidande för patienten och ökade kostnader för sjukvården.

– Vi vet att ungefär att 40 procent av patienterna visar tecken på undernäring redan vid inskrivning och det finns risk för att näringstillståndet försämras ytterligare under vårdtiden.

Med ett eget tillagningskök kan vi lättare erbjuda modern energi- och proteinrik kost som gör att patienter med låg aptit klarar sig på mindre portioner, säger Ann Ödlund Olin.

Mat från olika kulturer

Det nya köket kommer att kunna erbjuda ”hemlagad” mat för alla smaker, från traditionell svensk husmanskost till modernare rätter och mat med influenser från andra kulturer.

– Förutom att tillgodose behov hos patienter med vitt skilda matkulturer kommer vi snabbare kunna tillfredsställa behov av olika typer av specialkost, säger Ann Ödlund Olin.

Det nya sjukhuskökets basutbud kommer i stort sett att följa nordiska näringsrekommendationer och Socialstyrelsens vägledning inom området men när det gäller ”nyttigheten” i resten av utbudet har Ann Ödlund Olin en pragmatisk inställning.

– ”All mat är bra mat”, det vill säga att det är viktigare att patienten får den typ av mat som ger dem aptit än att de äter nyttigt under sjukhusvistelsen, säger hon.

Innovationsvänlig upphandling

Det var i början av 2016 som Karolinska Universitetssjukhuset bjöd in måltidsleverantörer till en så kallad innovationsvänlig upphandling, den första i Sverige inom sjukhuskök. Upphandlingen gällde ”utveckling av måltidsverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset och drift av tillagningskök” och innefattar också ett avtal om forsknings- innovationspartnerskap.

– Vi hoppas kunna fatta tilldelningsbeslut snart, säger Ann Ödlund Olin.

Partnerskapet handlar bland annat om att kontinuerligt förbättra och utveckla exempelvis nya måltidskoncept och IT-stöd. Målsättningen är att ”patienterna ska få en god och smaklig måltid, det ska vara rätt mat till rätt patient, i rätt tid och i rätt måltidsmiljö, utifrån patientens preferenser, upplevelser och behov”, helt i enlighet med den måltidsvision som Landstingsfullmäktige antog 2012. Menyerna kommer att tas fram av en samarbetsorganisation med representanter för sjukhuset och måltidsleverantören.

Vårdavdelningar får måltidvärdar

I upphandlingen har man även tagit hänsyn till möjliga IT-lösningar.

– När personalen beställer mat måste det vara användarvänliga lösningar, det är det inte fullt ut idag, säger Ann Ödlund Olin.

En vision är att patienten kunna se matmenyn och i förlängningen ha möjlighet att beställa sin måltid själv från den TV-skärm som finns i patientrummet. Det ligger i linje med patientens delaktighet i vården. Skärmen ska också kunna användas till anteckningar som idag kräver papper och penna.

– Vi har sett en prototyp från England där personalen gör noteringarna om patientens mat- och vätskeintag direkt på skärmen.

När det nya köket tas i bruk kommer vårdavdelningarna att få särskilda måltidsvärdar som arbetar i köken på avdelningarna och värmer och lägger upp maten med garnityr.

– En poäng med detta är att följsamheten till egenkontrollprogrammet för livsmedelshygien blir bättre, enligt de tester vi gjort på avdelningar som redan har måltidsvärdar, säger Ann Ödlund Olin.  

>