Planering för att flytta ett sjukhus

Det första flyttlasset till Nya Karolinska Solna går under andra halvan av 2016. Innan dess ska ett stort jobb göras för att få ett fungerade sjukhus på plats i de nya lokalerna.

Barn- och hjärtsjukvård flyttar först
Att flytta ett sjukhus innebär många pusselbitar som ska falla på plats. De första som flyttar in i Nya Karolinska Solna är hjärtsjukvården och barnverksamheten. Anledningen att just dessa verksamheter flyttar först är att husen de flyttar till är designade för just dessa verksamheter.

Flytt i flera steg fram till 2018
Flytten sker i etapper i takt med att de nya byggnaderna blir klara för flytt. På Karolinska Universitetssjukhuset är Anders Carlson och Gabrielle Åhlberg-Hillert ansvariga för flytten till de nya byggnaderna. De arbetar nu med att identifiera och beskriva allt som behöver göras inför flytten.

– Driftsättningsprogrammet, som är en del av OPS-avtalet, ska vara klart 19 juni 2015, 240 dagar innan vi får nyckeln till det nya sjukhuset. Flytten kommer ske efter en väl utarbetad plan och process. Målet är en patientsäker flytt. Det är viktigt att vi använder våra resurser på mest effektiva sätt samt att vi kan följa upp, utvärdera och utveckla processen, säger Anders Carlson, projektledare i driftsättningsgruppen på Programkontoret nya Karolinska.

Nya roller
Två nya roller har tillkommit för att underlätta flyttplaneringen och samordningen inför flytten - Driftsättningsledare och Flyttsamordnare.

Driftsättningsledaren ska tillsammans med verksamheterna leda flyttplanering av vård, forskning och utbildning på ett patientsäkert och effektivt sätt. I rollen ingår att planera leda och kommunicera hur flytten ska ske. Flyttsamordnarens roll är att leda verksamhetens flyttaktiviteter.

Nya lokaler och nya arbetssätt
Det är lätt att bli överväldigad av det arbete som krävs innan och under en sådan här stor flytt. Förutom att lösa de praktiska frågorna runt flytten behöver verksamheterna anpassa sina arbetssätt till de möjligheter och förutsättningar som de nya lokalerna för med sig.

 

>