Huvudentrén är hjärtat i NKS

Ljus och luftig, öppen och funktionell, tidlös och tydlig. Huvudentrén kommer att bli det pulserande hjärtat i det nya universitetssjukhuset – härifrån utgår och återknyts alla stora flöden i anläggningen. Framför allt är det en trygg mötesplats som sätter människan i centrum – helt i linje med hela idén bakom Nya Karolinska Solna.

Den stora entréhallen har en takhöjd på tre våningar med generösa insläpp av dagsljus från taklanterniner till den ovanliggande gården. Det övergripande målet med NKS-projektet är att skapa attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden. Materialen har valts med största omsorg för att ge rätt sorts känsla och skapa största möjliga funktionalitet; ljusa betongelement, trälameller, trä paneler, golv i grå natursten, glasräcken och kopparlister.

Central och praktisk placering
Entréhallen ligger mellan två av de fem husen i huvudbyggnadens västra del. Den löper genom hela huskroppens bredd och förbinder torget Hagaplan i söder med Akademiska stråket i norr. Tack vare sin centrala placering fungerar den som en portal till resten av byggnaderna. Härifrån är det lätt att ta sig vidare in i sjukhuset eller till studentcentret. Hallen är en naturlig förlängning av torget utanför och leder besökaren vidare upp till Akademiska Stråket.

Besökaren kan förstås också stanna till och ta en fika i caféet eller en bit mat i restaurangen som båda är centralt placerad i entréhallen. Det går dessutom att göra inköp på apoteket, besöka infoteket, receptionen eller någon av loungerna. Eller varför inte bara njuta av konsten och utsmyckningarna, en del av det hittills största enskilda svenska konstprojektet i offentlig miljö någonsin. Huvudnumret i entréhallen utgörs av den centrala trappan – en viktig informell mötesplats. Trappan byggs kring ett hisschakt som är föremål för konstnärlig gestaltning.

>