Invigning av byggnaden för teknik

Andra byggnaden i NKS-projektet invigdes den 11 juni. >> Läs mer

En konferens om NKS-projektet

Den 24-25 april anordnades en konferens som tog avstamp i NKS-projektet.
>> Läs mer om innehållet

Enkelrum för alla

Nya Karolinska Solna sätter patientens säkerhet, integritet och trygghet i centrum. Alla vårdrum är enkelrum med egen WC/dusch samt plats för anhöriga att övernatta.

Akutmottagningen

Akutmottagningen ligger vid den östra gaveln mot Anna Steckséns gata. Den röda glasade fasadväggen kommer att få en konstnärlig gestaltning.

Nyfikenheten har inga gränser

Nya vepor är på plats runt Nya Karolinska Solna. >> Läs mer